Andestus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Psalm 103:1-12

Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. (1. Johannese 1:9)

Teenisin vaimulikuna kinnipeetavaid oma maakonna vanglas. Ühe vestluse käigus tunnistas üks vang, et ta ei suuda endale andestada minevikus korda saadetud tegusid. Ma uurisin, kas ta on Jumala poole pöördunud ja andestust palunud. Ta vastas mulle jaatavalt. “Sul tuleb endale andeks anda,” tegin järelduse. Meie mälus on palju positiivseid ja negatiivseid mälestusi, mis sealt aeg-ajalt üles kerkivad. Meeldivad tõstavad meie meeleolu, kuid halvad mälestused vaevavad meid. Need kaotavad meie üle meelevalla siis, kui tuletame meelde psalmisti sõnu: Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. (Ps 103:12) Kui meid haarab süütunne, võime mõelda Jumala armastusele ja andestusele. Tema on meie pelgupaik, kus valitseb rahu.

Lyle F. Weldon (Kentucky, USA)

PALVE:
Taevane Isa, me toome tänu Jeesuse Kristuse eest, kes suri me pattude eest. Andesta me patud ja puhasta meid kõigest väärast. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal tahab, et meie südametes oleks rahu.

PALVE TULIPUNKT:
kes ei suuda andestust vastu võtta

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.