Ligimesearmastus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Markuse 12:28-31

Ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. (Matteuse 25:36)

Olen kasutanud Päevasõna enam kui kaheksa aastat. Iga päev võtan pool tundi lugemiseks, palvetamiseks ja Jumala sõna üle mõtisklemiseks ning see on minu usku tugevdanud ja lootust andnud. Nende igapäevaste lugemiste kaudu olen jõudnud veendumusele, et Jumal ootab meilt ligimeste teenimist. Sel viisil järgime Kristuse eeskuju ja peegeldame tema armastust maailmale. Ühel päeval külastasin üht noormeest, kes oli veetnud juba enam kui aasta vanglas. Tema ümber olid inimesed, kes vajasid nii vaimulikku kui materiaalset abi. See kogemus aitas mul mõista, et igaüks saab midagi teha kaasinimeste heaks. Lisaks ainelisele abile on meil kristlastena võimalik aidata ligimesi palve ja vaimuliku julgustuse läbi. Ka lihtsalt kaastunde näitamine on heategu Kristuse nimel.

Anabela Couto de Castro Valente (Luanda, Angoola)

PALVE:
Taevane Isa, aita meid osutada armastust ja hoolt meeleheitlikus olukorras olijate suhtes. Palvetagem Jeesuse eeskujul: ”Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!” (Lk 11:2-4). Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas aitan ligimesi täna?

PALVE TULIPUNKT:
Kinnipeetavad

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.