Õige elu

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 22:34-40

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Miika 6:8)

Kui olin otsustanud Kristust järgida, soovisin kogu südamest teda teenida. Tol ajal tundus mulle, et peaksin kindlasti midagi praktilist tegema. Pühendasin end vabatahtlikule tööle kirikus ja kogukonnas, kuid mõne aja pärast väsisin ära. Ülesandeid kogunes liiga palju ja peagi haaras mind tunne, et olen kristlasena läbi kukkunud. Sel ajal oli mul raske mõista vaimuliku kasvu ja usujagamise tähendust. Püüan ka praegu kasutada iga võimalust teenimiseks, kuid olen tänaseks mõistnud, et tegudega peab kaasnema ka õige hoiak. Jumal ootab meilt pühendumist, mitte ülejõukäivat pingutust. Matteuse evangeeliumis rõhutab Jeesus armastust Jumala ja ligimese vastu (Mt 22:37-39), viidates siin prohvet Miika sõnadele. Elu pakub meile palju võimalusi selle käsu täitmiseks.

Jean Bonin (Alberta, Kanada)

PALVE:
Hea Issand, õpeta meid elama rahus ja õigluses. Aita olla alandlik ja armastada nii Jumalat kui kaasinimesi. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Püüan käia täna koos Jumalaga.

PALVE TULIPUNKT:
VABATAHTLIKUD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.