Toeta ilmumist

Hea lugeja!

Eestikeelne PÄEVASÕNA on ilmunud aastaid tänu lugejate toetusele. 

Tee jõukohane annetus, et see teenistus oleks jätkusuutlik!

Pank: SEB
Saaja nimi: Eesti Metodisti Kirik
Saaja konto: EE641010052004731009
Selgitus: Päevasõna annetus

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.