Toeta PÄEVASÕNA ilmumist

Hea lugeja!

Eestikeelne PÄEVASÕNA on ilmunud aastaid tänu välismaisele toetusele, kuid meie eesmärgiks on muuta see mittetulunduslik projekt isemajandavaks. 

Tee uuel aastal jõukohane annetus PÄEVASÕNA ilmumise toetuseks!

Pank: SEB
Saaja nimi: Eesti Metodisti Kirik
Saaja konto: EE641010052004731009
Selgitus: Päevasõna annetus

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.