Usk ja teod

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Apostlite teod 8:26-40

Nõnda on ka usuga: kui sel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. (Jaakobuse 2:17)

Minu sõbranna Sheila läks ühel vihmasel õhtupoolikul kirikusse, et seal vabatahtlikuna abiks olla. Paraku selgus, et tema abi sel päeval ei vajatud ja ta alustas bussiga koduteed. Tema ees istuv mees pöördus ringi ja ütles, et Jeesus peaks selle vihmasajuga midagi ette võtma. Sheila vastas talle: “Minu arvates on Jeesus Kristus enam huvitatud Teie hinge olukorrast!” Mees väljus samas peatuses ja nad jätkasid teel vestlust. Sheila selgitas talle kannatlikult Jeesuse ohvrisurma, lunastuse ja armastuse tähendust. Mu sõbranna sattus olema just seal, kus Jumal teda sel õhtul näha tahtis. Tänases kirjakohas näeme Filippust just seal, kus Jumal teda parasjagu vajab. Ta on valmis kutsele järgnema, et Pühakirja seletada ja oma usku jagada. Jumal teab, millal meile avaneb võimalus anda tunnistust Jeesuse armastuse ja väe kohta. Meie asi on olla valmis alluma Püha Vaimu korraldusele.

Carol Purves (Cumbria, Inglismaa)

PALVE:
Taevane Isa, aita meid mõista, millal rääkida ja tegutseda, et jagada ligimestega Sinu armastust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas jagan täna oma usku?

PALVE TULIPUNKT:
REISIJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.