Heldus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Psalm 139:1-6

Aga Issand ütles Saamuelile: „Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.” (1. Saamueli 16:7)

Ühel pühapäeval seisime abikaasaga enne jumalateenistust kiriku eesruumis. Sisenes üks meile tuntud kodutu mees ja palus bussiraha. Andsime talle viis dollarit ja ta tegi seepeale minekut. Mõni minut hiljem sisenes teine mees, kelle puhul võis sama küsimust oodata. Meie üllatuseks ulatas mees viis dollarit ja teatas, et soovib kirikule annetuse teha. See kogemus on aidanud meie eelarvamusi kodutute osas kummutada. Ka need, kel pole õieti midagi, võivad olla suuremeelsed. 1. Saamueli raamatu 16. peatükist loeme Iisai poegadest, kelle hulgast pidi prohvet Saamuel kuninga valima. Kõik seitse näisid olevat väärilised, kuid Jumal meenutas prohvetile, et Jumal arvestab vaid sellega, mis on südames. Viimaks võiti kuningaks noorim poeg Taavet, sest temale langes Jumala õnnistus. Tänane kirjakoht tuletas mulle meelde toda juhtumit kirikus. Inimese välimus ei peegelda alati südame olukorda. Jumal armastab meid kõiki ja õpetab ka üksteist armastama.

Margaret Anne Martin (Austraalia)

PALVE:
Issand, Sina tead meist kõike ja armastad meid kõigele vaatamata. Aita meid näha ligimesi Sinu silmade läbi. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal armastab mind kõigele vaatamata.

PALVE TULIPUNKT:
ET VABANEKSIME EELARVAMUSTEST

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.