Kristuse Ihu

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Heebrealastele 10:19-25

Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. (1. Korintlastele 12:27)

Osalen iganädalasel piibliõppe kursusel, kus on esindatud kõik meie piirkonna kristlikud denominatsioonid. Enam kui 300 naist kuulab loenguid, uurib Pühakirja, palvetab ja arutab mitmesuguseid elulisi küsimusi. Meie taust pole siin oluline, sest me kõik püüame Piiblit paremini mõista ja Jumalat tundma õppida. Uusi teadmisi saame kasutada oma kodukogudustes. See osadus iseloomustab minu jaoks kõige paremini Kristuse ihu kujundit. Me tuleme kokku, et vaimulikult kasvada ja olla oma kogukonnas Kristuse käteks, jalgadeks, silmadeks, kõrvadeks ja suuks. Usun, et Jumal rõõmustab iga nädal nähes meid ühel meelel kogunemas.

Carol Denereaz (Victoria, Austraalia)

PALVE:
Armas Issand, tänu Sulle võimaluse eest olla osa Sinu ihust maa peal. Palvetagem Jeesuse õpetuse kohaselt: “Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!” (Lk 11:2-4). Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Olen osa Kristuse Ihust.

PALVE TULIPUNKT:
KRISTLASTE ÜHTSUS

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.