Rõõm teenimisest

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Heebrealastele 6:9-12

Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd! (2. Timoteose 4:5)

Igal pühapäeval käib meie koguduse meeskond kohalikus pargis kodututele sooja toitu viimas. Vahel on see tundunud tüütu kohustusena ja oleksin pigem veetnud pühapäeva pärastlõuna rannal jalutades või kodus tukastades. Minu suhtumine muutub otsekohe, kui kuulen tänusõnu puudust kannatava ema suust või alustab mõni võõras minuga sõbralikku vestlust supikausi taga. Siis ununevad minu oma tahtmised ja ma mõistan, et Jeesus ootab minu panust ka siis, kui olen väsinud ja tüdinud. Mida tähendab olla Jumala sulane? Me peame olema püsivad Jeesuse Kristuse hea sõnumi kuulutamisel. Jeesus on meie Issand ja meid on kutsutud osalema tema missioonis. Tahan teha selles oma parima.

Amy Swanson (California, USA)

PALVE:
Armas issand, täida meid igatsusega teenida Sinu nimel ligimesi. Palvetagem Jeesuse õpetuse kohaselt: ”Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]” (Mt 6:9-13)

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas teenin täna Jumalat?

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KES VÄSIVAD TEENIMISTÖÖS

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.