Tark ehitaja

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. korintlastele 3:1-15

Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab! (1. korintlastele 3:10)

Renoveerida maja ise sees elades tähendab palju stressi. Tavapärane elurütm, söögikorrad ja muud tegemised saavad häiritud. Võtsime selle väljakutse siiski vastu, sest unistus paremini kujundatud kodust motiveeris meid pingutama. Vaimulik elu pakub sarnaseid kogemusi. Vahel tabavad meid valusad ja keerulised väljakutsed, kuid nende ületamine muudab meid tavaliselt tugevamaks. Apostel Paulus kutsus oma esimeses kirjas korintlastele kogudust üles vaimulikule muutusele. Kolmanda peatüki alguses õhutab ta vaimulikule kasvule ja hoiatab eluviisi eest, mis pole küpsele kristlasele kohane. Ehitajatena on meil võimalus ise valida sobivad materjalid ja parim spetsialist. Samal viisil saame ehitada vaimulikku elu. Meil on võimalus lasta end juhtida Jumala sõnal ja ehitada alusele, milleks on Kristus, või kasutada maiseid väärtusi, mis ei jää igavikus püsima. (1Kr 3:12-13). Olgu meie valik tarkusest kantud!

Demetrio Henrique G. Soares (São Paulo, Brasiilia)

PALVE:
Armas Jumal, anna jõudu ehitada ja muuta meie elu nii, et see tooks Sinule au. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas rajan oma elu Kristusele?

PALVE TULIPUNKT:
EHITAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.