Prohveti eeskuju

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. Kuningate raamat 19:1-14

Ja ta vastas: „Ma olen tõsiselt ägestunud Issanda, vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge.” (1. Kuningate raamat 19:10)

Mulle meeldib prohvet Eelija eelkõige tema aususe tõttu oma hirmude osas. Esimese kuningate raamatu 18. peatükis esitas ta altari juures väljakutse 450-le Baali prohvetile, et selgitada välja, kelle Jumal on vägevam. Eelija tuli katsest võidukalt välja. Siis ähvardas teda tappa kättemaksuhimuline kuninganna Iisebel ja Eelijat haaras hirm. Ta põgenes ära ja palus endale koguni surma. Jumal vastas talle toidu saatmisega, viimaks jõuab hirmunud Eelija koopasse, kus toimub kahekõne Jumalaga. Issand kuulab kannatlikult ära prohveti kurtmise, kinnitab teda ja saadab siis välja võidma õiglasi kuningaid ja prohveteid. See lugu näitab, kuidas Jumal vastab meie kurtmisele. Ta annab toitu, uut jõudu ja juhtimist, ega mõista meid hukka. Jumal ei jätnud maha kahtlustes prohvet Eelijat ja meie pole ainsad, kelle usk on löönud kahtlema. Meil on õigus olla Jumala ees ausad ka siis, kui emotsioonid on negatiivsed. Eelija nõtrusest saan mina raskel ajal julgust.

Jennifer Aaron (Washington, USA)

PALVE:
Hea Jumal, täname Sind, et ka meie nõrkuse hetkel oled ikka meie juures tööd tegemas. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal armastab mind minu puudustele vaatamata.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KEDA ON HAARANUD HIRM

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.