Kristlase mõtteviis

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 11:33-12:2

Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! (Filiplastele 4:8)

Minu abikaasa on matemaatik ja tema haridus võimaldab töötada insenerina. Mina olen õppinud kodumajandust ja minu mõtteviis on üpris erinev. See, milliseid ülesandeid meil tuleb lahendada, kujundab meie mõtlemist. Ka Pühakirja uurimine toimib meie juures samal viisil. See vormib meie teadvust ja mõtteviisi. Tänases tekstis annab Paulus soovitusi, mis järele mõeldes peegeldavad tegelikult Jumala enese iseloomu. Temas on tõde ja õiglus, puhtus ja suursugusus. Nendele omadustele mõtlemine muudab meie hoiakuid. Just seda peab Piibel silmas, kui meid julgustatakse mõtlema Jeesuse peale (Hb 3:1). Läbi aegade on rõhutatud Pühakirja uurimise ja meeldejätmise olulisust. Hämmastaval viisil muudab see meie olemust. (Rm 12:2). Alustada võiks sellest, et jätta meelde salm Fl 4:8.

Jane Reid (Oregon, USA)

PALVE:
Hea Issand, toome tänu Sinu sõna eest, mis suudab muuta meie mõtteviisi. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Mõtlemine Jumalale muudab mind enam Kristuse-sarnaseks.

PALVE TULIPUNKT:
KRISTLASTEST ÕPETAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.