Kõik tuleb heaks

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 8:28-39

Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. (Roomlastele 8:28)

2016. aastal läks mu vend tegema ülikooli sisseastumis-eksameid. Paraku ei saanud ta kõigile küsimustele vastata, sest arvutisüsteem ütles üles. Muidugi sai ta madala hinde ja polnud lootust sisse saada. Olime väga pettunud, kuid kõigele vaatamata tulime jälle kokku, et koos Piiblit uurida. Meie tähelepanu peatus tänasel kirjakohal, mis mõjus julgustavalt. Nädal hiljem saabus teade, et eksamikomisjon oli otsustanud tehnilist probleemi arvesse võtta ja minu venna tulemustele lisati 40 punkti. Sellega oli probleem lahendatud ja me tänasime Jumalat. Vahel tabavad meid sündmused, mis kõigutavad usku ja usaldust. Ometi on meil tõotus, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Kui jääme ustavaks ja usaldame kõiges Issandat, siis tuleme kõigega toime.

Esther Nwogwugwu (Rivers State, Nigeeria)

PALVE:
Armas Issand, aita usaldada Sind kõigis väljakutsetes ja uskuda, et lased meile kõik heaks tulla. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal ei sõltu tehnoloogiast.

PALVE TULIPUNKT:
EKSAMIKS VALMISTUJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.