Õppetund

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 2. tessalooniklastele 2:13-17

Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, et sa ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud, ja et need ei lahkuks su südamest kogu su eluaja, ja kuuluta oma lastele ja lastelastele. (5. Moosese raamat 4:9)

Ühel pühapäeval tänas meie pastor kõiki pühapäevakooli õpetajaid ja mulle jäi kõrvu üks lause: “Õpetajad mõjutavad paljude elu!” Mulle meenus meie kunagine armas hallipäine pühapäevakooli õpetaja, kelle sõnad on mul tänaseni meeles: “Poisid ja tüdrukud, on oluline, et õpiksite tundma Jumalat ja Jeesust. Siis ei pea te kunagi üksindust tundma. Jeesus on sõber, kes on alati teiega.” Need sõnad mõjutasid aastaid hiljem minu otsust hakata ise pühapäevakoolis õpetama. Pastori tunnustus tol pühapäeval meenutas mulle kirja, mille sain ühelt lapsevanemalt. Ta oli mulle tänulik poja õpetamise eest ning rõhutas, kui olulised on head pühapäevakooli õpetajad. Vahel küsin iseendalt: “Mis oleks minust saanud, kui see armas vana daam poleks mulle rääkinud Jumala armastusest?” Pühakiri annab meile korralduse õpetada oma lapsi ja lapselapsi, et nad võiksid need teadmised omakorda järgmisele põlvele edasi anda.

Betty J. Dalrymple (Colorado, USA)

PALVE:
Hea Jumal, täname Sind kõigi inimeste eest, kes on näidanud meile Jeesuse armastust nii sõna kui teoga. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas annan järglastele edasi oma usku?

PALVE TULIPUNKT:
PÜHAPÄEVAKOOLIDE ÕPETAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.