Andestus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Koloslastele 3:12-14

Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses. (Efeslastele 4:1-2)

Lugesin hiljuti artiklit ühe Lõuna-Aafrika Vabariigi põhjaosas elava suguharu kohta. Seal olevat kombeks korrarikkujaid omapärasel viisil kohelda. Nimelt pannakse süüdlane küla keskele seisma ja suguharu liikmed tuletavad talle meelde kõiki tema poolt elus tehtud heategusid. Selle praktika eesmärgiks on eksinu õigele teele tagasi aidata ja tema eneseväärikust toetada. Meie kultuuris järgneb eksimusele tavaliselt hukkamõist. Vahel tuletama vanu vigu ikka ja uuesti meelde. Kahjuks teeme seda sageli ka laste kasvatamisel ja keskendume enam halvale kui heale. Pühakiri räägib armastusest. Jeesus julgustab meid armastama ligimest nagu iseennast (Mt 22:39). Kirjast galaatlastele loeme: “Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga.“ (Gl 6:1) Kohelgem siis teisi nii nagu tahaksime ise olla koheldud. Siis järgime Jeesuse eeskuju, kes armastab meid vaatamata sellele, et me seda ei vääri.

Narda Vargas (Dominikaani Vabariik)

PALVE:
Armastav Jumal, me ei ole täiuslikud. Andesta meile ja õpeta meid olema armulised. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumala armastus toob tervenemise.

PALVE TULIPUNKT:
AAFRIKLASED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.