Usk ja teod

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. tessalooniklastele 2:1-12

Nõnda oleksime meiegi hellusest teie vastu andnud heameelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, kuna te olite saanud meile armsaks. (1. tessalooniklastele 2:8)

Kutsun vahel sõpru palveteenistusele, kuid nad jätavad enamasti tulemata. Üks mu sõpradest vastas: “Enne, kui teisi kutsud, püüa ise elada kristlasele kohaselt!” Paulus koos kaastööliste Siilase ja Timoteosega mõistsid, et inimesed kuulavad nende sõnumit vaid siis, kui kuulutajate eluviis peegeldab Kristuse armastust. Pauluse 1. kiri tessalooniklastele kannab sõnumit: teod räägivad sõnadest valjemini. Olulised on õpetamine ja jutlustamine, kuid Kristus tuleb esile ka meie eluviisis. Algkristlased panid tähele lisaks õpetusele ka kuulutajate armastust isekeskis. (Ap 2:42-47) Ükski inimene pole täiuslik. Eluviis ei muutu üleöö, kuid kui järgime Jeesuse eeskuju, saab tema meis järk-järgult esile tuua uue elu, mis õnnistab paljusid kaasinimesi. Kui meie sõnad ja teod kokku kõlavad, on meie kuulutus Jeesusest Kristusest palju veenvam.

Linawati Santoso (Ida-Jaava, Indoneesia)

PALVE:
Armastav Jumal, me usume, et Sinu armastus ja vägi muudavad meid enam Jeesuse sarnaseks. Aita olla valguseks ja soolaks selles maailmas. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas paistab Kristus minu kaudu maailma?

PALVE TULIPUNKT:
PASTORID

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.