Alandlikkus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 23:1-12

Aga suurim teie seast olgu teie teenija! (Matteuse 23:11)

Kui mu ema asus hooldekodusse, õppisin peagi tundma sealset personali. Üks töötajatest oli Manny, kelle välimus oli esmapilgul petlik. Ta nägi välja suur ja tugev, kuid kohtles hoolealuseid väga leebelt. Ta toitis mu ema iga päev lusikaga ja tema kaastundlik loomus kinnitas ema tõenäoliselt enam kui vähene toit, mida ta nõustus sööma. Hooldekodu töötajate töötasu oli tagasihoidlik, kuid see ei vähendanud nende armastust ja osavõtlikkust patsientide suhtes. Mõned asukad olid juba sedavõrd raugastunud, et ei tajunud enam abistajate kohalolu. Meedia tõstab vahel esile kangelasi, kes toovat ühiskonnale suurt kasu. Samas on meie keskel palju inimesi, kes teenivad vaikselt ja väsimatult, kuid me ei kuule neist kunagi uudistes. Võib-olla ei pea nad ise oma panust oluliseks, ometi õpetas Kristus meid just selliselt teenima. Ustav ja väsimatu ligimeste teenimine teeb neist suurimad meie seast.

Andrea Woronick (Connecticut, USA)

PALVE:
Hea Issand, ava me silmad nägemaks neid, kes teenivad ustavalt. Aita järgida nende eeskuju ja teenida alandlikult oma ligimesi. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Piisab sellest, kui Jumal hindab mu tööd.

PALVE TULIPUNKT:
EAKATE HOOLDAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.