Nõtrus ja vägi

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 2. Moosese raamat 4:1-12

Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. (2. Korintlastele 12:9)

Olin ühinenud ühe kristliku osadusgrupiga juba kaks aastat tagasi, kuid mul puudus konkreetne vastutus. Ühel päevas sain sõnumi meie vaimulikult juhilt: “Mel, sul on palju väärtuslikke kogemusi. Ma soovin, et jutlustaksid kuu viimasel pühapäeval!” Ma keeldusin, kuna tundsin hirmu avaliku kõne ees. Pastor jätkas siiski minu veenmist ja tuletas meelde, kuidas Jumal kutsus Moosese oma rahvast Egiptusest välja juhtima. Mooses keeldus korduvalt, sest pidas end halvaks kõnemeheks (2Ms 4:10). Vaatamata sellele puudujäägile leidis Jumal võimaluse teda kasutada oma rahva viimisel tõotatud maale. Igal inimesel on mingid puudused, kuid need ei tohi saada ettekäändeks keeldumisele Jumala kutsele vastamisel. Jumal ei toetu meie nõrkustele, vaid valmisolekule teda usaldada. See annab meile enesekindluse teha oma parim, et Jumal saaks austatud.

Meliana Santoso (Ida-Jaava, Indoneesia)

PALVE:
Armas Jumal, meil on palju puudujääke, kuid Sinu väes suudame kõike teha. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Suudan teha kõike Kristuse väes. (Fl 4:13)

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KES KARDAVAD AVALIKULT KÕNELEDA

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.