Uus lootus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Sefanja 3:14-20

Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu. (Galaatlastele 5:25)

Ülikooli teisel kursusel tabas mind depressioon ja ebakindlus. Tundsin end väga üksildasena, kuigi selleks puudus pealtnäha põhjus. Ma uskusid Jumalasse, kuid hakkasin kahtlema oma elu väärtuses. Hommikuti oli raske üles tõusta ja veelgi raskem oli igapäevaseid ülesandeid täita. See oli raske aasta, kuid see õpetas mulle midagi olulist: kõige lähemal on Jumal keset raskusi. Kannatused polnud Jumala saadetud karistus, vaid mulle antud võimalus lõpetada oma jõu ja tarkuse peale lootmine. Ma õppisin toetuma Jumalale ja Piibli igavestele tõdedele, mitte enese ebakindlale iseloomule. Jumal armastas mind, ei tuletanud meelde vanu patte ning tõotas õnnistusi. Nende tõdede mõistmine andis mu hingele ankru keset elutormi. Depressioonist ja murest aitas üle saada sügavam palveelu ja mu süda klammerdus piiblitõdede külge. Sõprade abi, palvete, julgustuse ja nõustamise abil leidsin viimaks meeleheitest väljapääsu. Jumal ei jätnud mind maha, vaid täitis uue lootusega.

Kate Underwood (Illinois, USA)

PALVE:
Armas Jumal, kui kaldume meeleheitesse, siis aita meid loota Sinule. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal kinnitab mind haiguses.

PALVE TULIPUNKT:
DEPRESSIOONI ALL KANNATAVAD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.