Julgustus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Apostlite teod 15:30-35

Juudas ja Siilas, kes ka ise olid prohvetid, julgustasid vendi mitmete sõnadega ja kinnitasid neid. (Apostlite teod 15:32)

Esimeste sajandite kristlaste elu oli raske, sest nad elasid vaenulikus kultuuris ja usuline tagakius tekitas neis hirmu. Juudas ja Siilas olid Jumala saadetud julgustajad, kes aitasid kaasusklikke usus kindlaks jääda. Uus Testament kasutab sagedasti julgustuse mõistet, mis on olnud kristlaste vaimuliku kasvamise jaoks oluline läbi aegade. Ühel päeval osalesin kristlikul konverentsil ja hakkasin palvetama Jumala juhtimise pärast. Sain selguse hakata teisi julgustama ning peagi kohtasin mitmeid inimesi, kes seda vajasid. Ma ei tea, kuivõrd minu vestlused kellegi elu muutsid, kuid mulle sai selgeks, et inimesed vajavad uut jõudu, mille annavad julgustavad sõnad. Kui me kinnitame teisi, siis saame ka ise kinnitatud.

Tom Kennedy (Texas, USA)

PALVE:
Armas Jumal, juhi meid inimeste juurde, kes vajavad julgustust. Anna meile sõnum, mis nende usku kinnitab. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal kasutab mind teiste julgustamiseks.

PALVE TULIPUNKT:
KARTLIKUD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.