Valvamine

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 26:31-46

Siis ta ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga!” (Matteuse 26:38)

Jeesus oli teadlik nii talle peagi osaks saavast reetmisest kui sellele järgnevast. Ta vajas lähedast palveosadust taevase Isaga ning läks koos lähimate jüngritega Ketsemani aeda. Jüngrid pidid teda ootama ja valvama. Kuigi nad ei saanud midagi teha õpetaja kurbuse leevendamiseks, oli nende kohalolek vajalik. Jeesuse palve jüngritele meenutab mulle reegleid, mida järgisin nooruses sporti tehes. Meid õpetati mängule kaasa elama ka siis, kui me ise parasjagu palliplatsil ei viibinud. Pidime võistlust jälgima, oma meeskonda ergutama ja olema igal hetkel ise valmis mänguga ühinema. Paraku iseloomustab meid see, et kui me pole parajasti eesliinil, siis unustame kergesti valmisoleku, muutume laisaks või uinume koguni magama. Jumal ootab meilt erksust ja teenimisvalmidust. Osadus Jumalaga nõuab ka teiste ustavate inimeste toetamist ja valmisolekut Issanda kutsele vastata.

Gordon Rowe (Indiana, USA)

PALVE:
Armas Issand, aita meid olla alati valmis Sinu töös rõõmsalt ja aktiivselt osalema. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Olen valmis järgnema Jumala kutsele.

PALVE TULIPUNKT:
SPORTLASED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.