Valmisolek teenida

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 8:32-39

„Pöördu tagasi oma koju ja jutusta, mida kõike Issand sulle on teinud!” Ja mees läks ja kuulutas mööda kogu linna, mida kõike Jeesus temale oli teinud. (Luuka 8:39)

Mind vaevasid kahtlused, et ma ei suuda täita Jumala ootusi. Olin lugenud pühakutest alates ristiusu algusest ja teadsin, et minu saavutused pole nende omadega võrreldavad. Otsustasin uurida lähemalt Jeesuse ootusi inimeste suhtes. Koos tervendamisega andis Jeesus ka korraldusi. Näiteks halvatu, kelle sõbrad läbi katuse alla lasksid, sai Jeesuselt käsu: “Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!” (Lk 5:24) Kurjast vaimust päästetu sai käsu minna koju ja rääkida, mida Jumal oli talle teinud. Kümnele endisele pidalitõbisele andis ta käsu minna ennast preestritele näitama. (Lk 17:14) Jeesus andis oma jüngritele käsu võtta rist enese peale ja järgida teda, aga ka minna kõikjale maailma ja teha jüngriteks kõik rahvad. (Mt 28:19) Kui Jeesus kutsub meid üles kandma oma risti ja tegema jüngreid, siis me ei tee seda ühtemoodi. Me võiksime alustada võimaluse avanedes lihtsalt ligimeste aitamisest ja julgustamisest. Meie kutse võib olla erinev ja Jumal aitab meid seda ellu viia. Inimeste teenimine toob meie ellu rõõmu ja rahu.

Thad H. Carter (Texas, USA)

PALVE:
Taevane Isa, õnnista täna kõiki neid, kes on Sinu teenistuses. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal kutsub meid erinevale tööle.

PALVE TULIPUNKT:
MEIE VALMISOLEK TEENIMISTÖÖKS

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.