Tiivad

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. Timoteose 6:17-19

Oh oleksid mul tuvi tiivad, ma lendaksin minema ja asuksin kuhugi elama. (Psalm 55:6)

Õpetasin ülikoolis kirjandust ja andsin esmakursuslatele ülesandeks kirjutada luuletus või lühiessee teemal “Kui mul oleks kaks tiiba”. Mõned alustasid kohe tööd, kuid teised jäid mõttesse. Viimaks olid kõik lõpetanud ja tegime kokkuvõtteid. Parimaks osutusid Salmaani värsid, mis kõlasid järgmiselt: Oo, milline õnnistus oleks omada kaht tiiba! Nendega lendaksin kaugele ja saaksin tiibadeks neile, kel tiivad puuduvad! Mäletan neid ridu tänaseni, sest nende autor Salmaan õpetab nüüd ühes Kerala algkoolis. Jumal on andnud talle võimaluse olla iga päev armastuse ja teadmiste tiibadeks paljudele lastele. Psalmist tahaks lennata ohtude eest Jumala kaitse alla. Jumal kutsub meid üles andma oma elu täielikult temale üle, et saada ligimestele kaastunde, armastuse, tervenemise ja teadmiste allikaks. Tema annab meile väe kaasinimesi aidata.

Shaji George (Kerala, India)

PALVE:
Taevane Isa, anna meile armastuse tiivad, mis kannavad meid nende juurde, kes abi vajavad. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal õnnistab kaasinimesi meie kutsumuse kaudu.

PALVE TULIPUNKT:
ÕPETAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.