Lunastus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. korintlastele 1:18-31

Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle! (1. korintlastele 1:31)

2003. aastal sattusin depressiooniga haiglasse ja viibisin seal kaks nädalat koos narkosõltlaste, skisofreenikute ja alkohoolikutega. Kuna olen pastori abikaasa, mõjus see minu identiteedile rängalt. Tundsin end ühiskonna silmis läbikukkununa ja häbistatuna. Jagasime haiglas oma lugusid ning püüdsime üksteist lohutada ja julgustada. Ravikaaslased suhtusid minusse soojalt, keegi ei püüdnud teistele nõu anda või kedagi hukka mõista. Polnud mõtet teiste üle kohut mõista, sest olime kõik ühesugused patsiendid, kes vajasid abi. Kiri roomlastele ütleb, et kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust. (Rm 3:23-24) Tänases tekstis tuletab Paulus korintlastele meelde, et meie identiteet pole selle maailma tarkuses, rikkuses ja võimus, vaid Kristuses. Kuigi oleme nõrgad, oleme ühendatud Issandas, kes annab nii tarkuse kui väe. Olen mõistnud, et minu identiteet ei pea tulenema pastori abikaasa rollist, vaid selle annab Kristus, keda saan tunnistada ka oma nõtruses.

Jodi Harris (California, USA)

PALVE:
Lunastuse Jumal, andesta meie inimlik soov paista välja parem teiste silmis. Aita meid meeles pidada, et üksnes Sinus leiame rahu. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal armastab mind sellisena nagu olen.

PALVE TULIPUNKT:
PASTORITE PERED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.