Valmis teenima

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 2. korintlastele 1:1-7

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. (2. korintlastele 1:3-4)

26-aastaselt pidin kolima suurlinna, eemale perest ja sõpradest. Seal hakkasin kannatama üksinduse all ja palvetasin Jumala poole: “Isa taevas, üksindust on raske taluda, kuid see valitseb paljude inimeste elus. Ma mõistan nende koormat, kes on eemal pereliikmetest ja sõpradest. Mida ma saaksin nende heaks teha?” Otsustasin uurida, kas keegi kohalikus kirikus külastab näiteks hooldekodusid. Läksin pühapäeval teenistusele, kuid kuna ma kedagi ei tundnud, jäin omaette istuma. Minu kõrvale istus peagi üks vanaproua, kes alustas kohe vestlust. Selgus, et ta kuulus gruppi, kes käis kord kuus teenimas kohaliku hooldekodu elanikke. Ühinesin selle teenistusega ning olen kogenud, et ka vanade vaimulike laulude laulmine ja vanuritega vestlemine võib suurt rõõmu pakkuda. Jumal aitas mind üksindusest üle saada tänu valmisolekule teisi aidata. Selline on Jumala plaan – vabastada meid üksindusest ja kasutada ligimeste julgustamiseks ja rõõmustamiseks.

Christine Duncan (Ontario, Kanada)

PALVE:
Hea taevane Isa, oleme tänulikud meile osaks saava imelise armastuse eest. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kui lohutan teisi, lohutab Jumal mind.

PALVE TULIPUNKT:
TÄNULIKKUS JUMALA JUHTIMISE EEST

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.