Panus usuellu

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Miika 6:6-8

Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Miika 6:8)

Kogusin aastaid raha pensionifondi, et meil abikaasaga oleks muretu vanaduspõli. Enne pensionile jäämist mõtlesin üksnes meie rahalistele vahenditele, kuid nüüd on minu mõtteviis muutunud ja ma küsin endalt: “Mil viisil saaksin investeerida usuellu?” Otsustasin võtta iga päev aega palveks ja lugemiseks. Püüan ka kristlikuma eluviisi poole − teha õigust ja armastada ligimesi. Usun, et sellest sõltub minu suhe Jumalaga. Üksnes Looja otsustab meie tegude ja vaimuliku panuse väärtuse üle. Kaasinimesi teenides muutume enam Kristuse-sarnaseks.

Mike Wilt (Lääne-Virginia, USA)

PALVE:
Armas Jumal, täname Sind alatise ligiolu eest. Anna meile jõudu teha mis on õige, armastada headust ja käia alandlikult koos Sinuga. Palvetagem Jeesuse õpetuse kohaselt: “Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!” (Lk 11:2-4) Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas investeerin täna oma suhtesse Jumalaga?

PALVE TULIPUNKT:
FINANTSISTID

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.