Pöördumine

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Joona 1:1-3; 3:1-10

Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. (Joona 3:10)

Kasvasin üles teadmisega, et elus tehtud valeotsuseid pole võimalik muuta ning tagajärgedega tuleb leppida. Seepärast olin veendunud, et ka Jumalal on samasugune seisukoht. Tegelikult saame Pühakirjast teada, et Jumal annab meile uue võimaluse ja lubab halbu valikuid parandada, isegi kui see aega võtab. Joona sai Jumalalt ülesande, kuid põgenes selle täitmise eest ja sattus viimaks väljapääsmatusse olukorda (Jn 1:15, 17). Ka pärast patukahetsust ei saanud ta kohe Jumala sõnumit kuulutada, vaid pidi esmalt pääsema kala kõhust ning seejärel võtma ette pika teekonna Niinevesse. Joona usaldas Jumalat ning nii õnnestus suur linn hävingust päästa. Alati, kui oleme valmis suunda muutma, seisab Jumal meie kõrval, et aidata. Tema abiga saame üle kõigist takistustest. Kunagi pole hilja Issandale kuuletuda.

Diana Savage (Washington, USA)

PALVE:
Andestav Jumal, aita üle saada kõigist takistustest, mida me usuteel kohtame. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal aitab mul elus suunda muuta.

PALVE TULIPUNKT:
TÄNULIKKUS UUE VÕIMALUSE EEST

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.