Tunnusmärgid

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Johannese 18:25-27

Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!” (Matteuse 16:24)

Kuna olen ühtaegu politseinik ja politseikaplan, on mul kaks erinevat ametimärki. Märk mundril vastab rollile, mida parasjagu täidan. Vahel olen sunnitud keelduma mõnest kaplanile omasest ülesandest, kui see on vastuolus politseiniku rolliga, vahel on olnud vastupidi. Olen kaplani märgi kandmisega ettevaatlik, sest see ei luba mul oma usku peita. Kuigi olen palju kordi kaplani rolli täitnud, tunnen endiselt vastutuse koormat. Iga kristlane kannab märki oma usu kohta. Jeesus julgustab meid, et paneksime selle iga päev rinda ja laseksime särada oma sõnade ja tegude läbi. Vahel kaldume avaliku tunnistuse andmise ees kõhklema, kardame naeruvääristamist või koguni tagakiusu. Kui oma märgi sellises olukorras ära peidame, siis ei tohi me unustada, et armuline Issand ootab, et see taas kõigile nähtavaks saaks ning me läheksime sellega tema nimel maailma teenima.

Stephen Johnson (California, USA)

PALVE:
Armas Issand Jeesus, tõsta meid taas üles, kui me pole suutnud oma usku tunnistada. Anna meile jõudu lasta sel uuesti särada. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Usk väljendub sõnades ja tegudes.

PALVE TULIPUNKT:
POLITSEIKAPLANID

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.