Eestpalved

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Efeslastele 6:18-20

Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. (Jaakobuse 5:16)

Pärast seda, kui olin teeninud armees ja tuletõrjes, tegin elus vea ja mind mõisteti 2016. aasta veebruaris vangi. 2017. aasta juunis hakkasin jagama kongi ühe vanema mehega, kes oli pühendunud kristlane. Ta rääkis mulle oma usust ja ma otsustasin Kristuse vastu võtta. Me palvetasime ja uurisime iga päev Pühakirja ning mu elus hakkas Jumala armastus imesid korda saatma. Kaaslane kinkis mulle Piibli, milles oli alla joonitud kirjakoht Jk 5:16. Järgmisel päeval anti teada, et mu kongikaaslast tahetakse teise vanglasse üle viia. Me saime koos olla veel kolm nädalat ja siis pidi ta lahkuma. Ma jätkasin Pühakirja lugemist ja palvetasin, et Jumal annaks meile võimaluse taaskohtumiseks. Nii ka juhtus. Mind viidi samuti üle samasse vanglasse ja meist said jälle kongikaaslased. Jumal kuulis palveid ja vastas. Tänaseks on meil tekkinud osadusgrupp, kuhu kuulub ka teisi kinnipeetavaid. Me palvetame pidevalt üksteise eest.

Aaron Priest (New South Wales, Austraalia)

PALVE:
Ustav Jumal, kui meid tabavad katsumused, kurbus ja üksindus, siis kinnita meie usku. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal teab, mis on minu südames.

PALVE TULIPUNKT:
OSADUSGRUPID VANGLATES

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.