Püsivus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 12:9-13

Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! (Matteuse 6:33)

Nooremana mängisin mitu korda nädalas sõpradega golfi ja osalesin ka võistlustel. Saavutasin päris hea taseme. Kordaläinud mängu järel seadsin alati eesmärgiks järgmisel korral veelgi parem tulemus saavutada. Tavaliselt juhtus nii, et järgmine mäng hoopis ebaõnnestus. Põhjuseks oli see, et mõtlesin pidevalt lõpptulemusele ja ei suutnud keskenduda igale üksikule löögile. Et hästi lüüa, et tohi hetkekski pilku pallilt eemale viia. Kui oleme Kristuse järgijad, et tohi me kunagi lasta end teelt kõrvale viia. Igapäevased kohustused ja maised püüdlused võivad kergesti hajutada meie tähelepanu osaduselt Jumalaga ja panna unustama peamist eesmärki. Paulus julgustab meid tänases kirjakohas olema püsivad palves, mis hoiab meid ühenduses Jumalaga.

Walter N. Maris (Missouri, USA)

PALVE:
Armas Issand, aita meid olla püsivad palves, et teenida Sind ja kaasinimesi. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Keskendun täna Jumala teenimisele.

PALVE TULIPUNKT:
ET OTSIKSIME ALATI JUMALA RIIKI

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.