Andestus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 6:32-36

Ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. (Roomlastele 8:39)

Teismelisena langesin koolikiusamise ohvriks. Üks klassiõde hakkas mind mõnitama ja füüsiliselt ahistama. Kui ta mulle viimaks koju ähvarduskõnesid tegema hakkas, sekkusid minu vanemad ja talle seati kohtu poolt piirangud. Jeesus õpetas õnnistama ka neid, kes meid neavad ja palvetama nende eest, kes meid halvustavad (Lk 6:28). Kuidas pidin oma kiusaja suhtes toimima? Vanemad soovitasid mul leida tegevust kirikus. Pakkusin end vabatahtlikuks lapsehoidjaks ja see aitas keskenduda oma murede asemel teiste inimeste aitamisele. Üks hea sõber aitas mind mõista, et tõelise hingerahu saamiseks pidin tollele tüdrukule andestama. See polnud lihtne, kuid mind aitas kujutluspilt Jeesusest, kes toda tüdrukut embab. See andis mulle jõu öelda: “Ma andestan talle!” See pilt saadab mind alati, sest Jeesus armastab ka neid, keda meil on raske taluda. Kõik vajavad Jumala armastust, mis tervendab ja muudab elusid.

Stephanie Brown (Kansas, USA)

PALVE:
Armuline Jumal, täname Sinu imelise armastuse eest. Aita meid andestada ja ilmutada Sinu armastust kaasinimestele. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Miski ei lahuta mind Jumala armastusest.

PALVE TULIPUNKT:
KOOLIKIUSAMINE

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.