Kiituslaulud

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Psalm 89:1-4

Lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale. (Efeslastele 5:19)

Üks minu lapsepõlve varaseid mälestusi on seotud kirikus laulmisega. Seisin isa kõrval, kes osutas sõrmega laulusõnadele ja julgustas mind sel viisil kaasa laulma. Tänu neile mälestustele on muusika ja laul mind elus alati saatnud ja kinnitanud – olgu selleks kasvõi töö juures tuttava viisi ümisemine. Lauluga toon Loojale tänu eluanni ja tema suure armastuse eest. Sarnaselt maisele isale, kes juhatas mind muusika juurde ja õpetas olulisi väärtusi, kannab Looja igavene armastus meid eluteel. Ka pimedatel hetkedel saame kogeda vaimuliku muusika kaudu Jumala ligiolu. Kas laulame rõõmustades või leinates – me anname tunnistust Jumala ustavusest ja armastusest meie vastu.

John Horany (Texas, USA)

PALVE:
Armas Jumal, aita meeles pidada, et Sinu armastus ei jäta meid kunagi. Olgu kiituslaulud alati me huultel ja südames! Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas ülistan täna Jumalat?

PALVE TULIPUNKT:
LAULUDE KIRJUTAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.