Lootus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 28:1-10 ja Matteuse 28:16-20

Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. (2. korintlastele 4:18)

Vaiksel laupäeval alustasin oma päeva väga murelikult. Olin oma tasuvast ametist lahkunud ja otsustanud end pühendada täisajalisele kristlikule teenimistööle. Paraku seisin nüüd uues ametis silmitsi takistustega. Lisaks sellele sai mu abikaasa ebameeldiva uudise, et talle lubatud edutamine läks hoopis teisele inimesele. Jumal tundus korraga väga kaugel ja meid haaras segadus. Hakkasin mõistma, kuivõrd suures masenduses võisid olla jüngrid enne Kristuse ülestõusmist. Nad leinasid oma sõpra ja õpetajat ning pidid leppima tõsiasjaga, et purunenud olid lootused maise kuningriigi kehtestamise osas. Nad olid otsustanud Kristuse järgimise nimel jätta oma töö ja perekonnad, kuid nüüd näis see mõttetusena. Sarnaselt jüngritele ei suuda me vahel mõista Jumala tegutsemist, kuid me teame lõpptulemust. Mure, ebakindlus ja ootus lõpeb ülestõusmise hommikul. Lootus uuele elule Kristuses on alati meiega.

Erica Smith (Tennessee, USA)

PALVE:
Armas Issand, palun kinnita neid, kes on lootusetus olukorras. Täida meid ülestõusmise lootusega. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal on kohal ka siis, kui me teda ei näe.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KES EI KUULE JUMALA HÄÄLT

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.