Otsustavus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 4. Moosese raamat 11:21-30

Siis jooksis üks poiss ja kuulutas Moosesele ning ütles: „Eldad ja Meedad räägivad leeris prohveti viisil!” Siis võttis sõna Joosua, Nuuni poeg, Moosese teener oma noorusest alates, ja ütles: „Mooses, mu isand, keela neid!” (4. Moosese raamat 11:27-28)

Lapsepõlves märkasime, et hea käitumise eest võib saada midagi head. Vahel on selline mõtteviis kandunud üle meie jumalasuhtele. Kas Jumal premeerib meid heade tegude eest? Pühakiri õpetab, et meie käitumine ei muuda Jumala olemust ega mõjuta tema valikuid. Jumala arm ei sõltu meie pingutustest. Tänane tekst räägib kahest prohvetist, kes näisid eiravat reegleid. Jumala Vaim pani nad prohveteerima leeris, mitte kogudusetelgi juures. Vahel käitume Joosua kombel, kui näeme Jumalat tegutsemas selliste inimeste kaudu, nagu seda olid Eldad ja Meedad. Sellistel puhkudel peame endale aru andma, et otsustab Jumal, mitte inimesed. Jumal saab kasutada iga inimest oma eesmärkide täitmiseks. See ei tähenda seaduste eiramist ega passiivselt Jumala õnnistuste ootamist, vaid meie otsustavust täita Jumala tahet vastavalt tema soovile.

David Garcia Escobar (Valle del Cauca, Colombia)

PALVE:
Kõigeväeline Jumal, anna meile oma Vaimu ja tarkust usaldada Sinu plaani ja tahet meie elu jaoks. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal vaatab minu otsustavusele.

PALVE TULIPUNKT:
COLOMBIA RAHVAS

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.