Ligimesearmastus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 10:29-37

Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!” (Jaakobuse 2:8)

Õpetasin inglise keelt teise keelena mujalt tulnud noortele, kes valmistusid astuma USA ülikoolidesse. Ühel päeval õppisime enesekohaseid asesõnu (mina, sina, tema jne) ja õpilased pidid tegema lünkharjutuse. Üks lause kõlas järgmiselt: „Jumal aitab neid, kes _____ aitavad.“ Muidugi oleks tulnud sinna kirjutada „iseennast“, kuid see oli paljudele täiesti arusaamatu ja nad küsisid minult: “Siin on mingi viga, Jumal aitab ju neid, kes teisi aitavad!“ Tõepoolest, Jeesus õpetas meid armastama Jumalat kogu oma südamega ja ligimest nagu iseennast! (Mk 12:28-31). Sealjuures näitab tänane tekst, et ligimene on igaüks, keda kohtame ja saame kuidagi aidata. Minu õpilased tundsid Pühakirja. Ka siis, kui meil pole materiaalseid vahendeid aitamiseks, saame kinkida naeratuse või hea sõna. See toob meie ellu õnnistuse.

Frances K. Griffin (Oklahoma, USA)

PALVE:
Armas Jumal, aita meid aidata abivajajaid ja tuua au Sinu nimele. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kellele olen täna ligimeseks?

PALVE TULIPUNKT:
VÕÕRKEELE ÕPPIJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.