Usaldus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 6:25-33

Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! (Matteuse 6:33)

Üks naisterahvas, kes oli olnud minu alluv 35 aastat, jõudis pensioniikka ning me otsustasime tema tööpanust pidulikult tähistada. Oma sõnavõtus tuletas ta meelde juhtumit, mil ühe projekti lõppedes olin palunud juhtkonnal tema töökoht säilitada. Ma ise ei mäletanud loost midagi, kuid naise elus oli sel olnud suur tähtsus. Mõistsin, et Jumal oli kasutanud mind erilisel viisil ning too pidulik sündmus omandas minu jaoks teise tähenduse. Jumal on alati meiega, teab meie vajadusi ja saadab abi kaasinimeste kaudu. Vahel paneb ta meid rolli, mis võimaldab ligimesi aidata. Meil tuleb teda sõnakuulelikult usaldada.

Joan A. Brathwaite (Christ Church, Barbados)

PALVE:
Issand, meie Teejuht, tänu Sulle abi eest. Aita meid otsida esmalt Sinu riiki ja selle õigust, et olla ise õnnistatud ning õnnistada teisi. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal õnnistab mind läbi ligimeste aitamise.

PALVE TULIPUNKT:
TÖÖKAASLASED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.