Rahutegijad

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 2. korintlastele 5:17-21

Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga! (2. korintlastele 5:20)

Minu autistist pojal oli koolis väheste kogemustega õpetaja, kes kaotas klassis sageli kannatuse. See tõi kaasa konflikte ning poiss ei tahtnud enam koolis käia. Püüdsin mitme kuu jooksul õpetajaga rääkida, kuid mind ei võetud kuulda. Olin väga mures. Siis juhtusin lugema tänast kirjakohta ning otsustasin keskenduda enam armastusele ja vähem oma õigusele. Selline hoiak aitas mul mõista õpetaja olukorda, kelle ebakindluse taga oli hirm läbi kukkuda ja töö kaotada. Minu pahameel asendus kaastundega ning ma hakkasin õpetaja eest palvetama. Meie vestlused muutusid rahulikuks ning õpetaja mõistis viimaks probleemi olemust. Edaspidi arvestas ta enam poisi eripäraga ning suutis olla kannatlikum. Meid on kutsutud olema Kristuse käskjalad kaasinimestele. Kui puutume kokku mõistmatuse ja pahameelega, ootab Jumal meilt kaastunnet, armastust ja rahu. Palved ja kristlik eluviis parandavad Jumala armastuse läbi hingehaavu ning toovad südamerahu.

Sara Hague (Oregon, USA)

PALVE:
Armas Jumal, oleme tänulikud, et aitad meid vastata igale inimesele armastusega. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kohtlen täna ligimesi rahulikult.

PALVE TULIPUNKT:
ÕPETAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.