Kindel usk

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 8:31-39

Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. (Roomlastele 8:38-39)

2017. aasta augustis tabas Texase rannikut neljanda kategooria orkaan Harvey. Neli päeva sadas vihma ja tekkis tõsine üleujutus, tormikahjustused olid masendavad ja raputasid kogu ühiskonda. Esmaspäeval pärast tormi kirjutas Dallase ajaleht, et grupp inimesi oli pidanud Texase lõunaosas pühapäevase jumalateenistuse staadionil. Kuigi just see piirkond oli kõige enam kannatada saanud, tahtsid inimesed väljendada oma usku ja kristlikku osadust. Kirjas roomlastele kirjutab Paulus, et miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest. Temas oleme saanud täieliku võidu! Texase rahvas kinnitas, et ka kõige hullem olukord ei saa takistada tõelist ja elavat Jumalat teenimast. Kui meie usk on juurdunud Kristuses, ei suuda meid elutormid murda.

D. L. Ellis-Johnson (Texas, USA)

PALVE:
Elav Jumal, aita meid jääda igas olukorras ustavalt püsima Sinu armastuses. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Usaldan Issandat igal ajal.

PALVE TULIPUNKT:
TORMIDES KANNATANUD PIIRKONNAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.