Suuremeelsus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Johannese 13:1-15

Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära Isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. (Johannese 13:15)

Tõenäoliselt oleme kõik kunagi mõnes inimeses pettunud. Selline olukord tekitab tavaliselt soovi meile ebameeldivusi valmistanud inimesega suhtlemine lõpetada. Vahel võib selline kogemus koguni meeleheiteni viia. Ometi on meil võimalus Jumala poole pöörduda, et hingerahu tagasi saada. Jeesusel oli kuhjaga põhjust pettuda jüngrites, kes olid mõistmatud, kahtlevad ja kelle hulgas leidus isegi reetur. Ometi ei öelnud Jeesus neist lahti, sõi koos nendega ja pesi koguni nende jalgu. Nii väljendas ta omade suhtes lojaalsust, alandlikkust ja armastust. Siit on meil palju õppida. Jeesus esitas oma eluga väljakutse nii oma õpilastele kui meile kõigile. Püha Vaim annab meile jõu tema eeskuju järgida ja ligimesi armastada ka siis, kui meid halvasti koheldakse.

Lynda J. Samuel (Šotimaa)

PALVE:
Armas Issand, anna meile jõudu armastada ka siis, kui oleme kurvad ja pettunud. Aita meid välja elada Jumala armu ja andestust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas järgin Jeesuse eeskuju?

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KELLES OLEME PETTUNUD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.