Tunnistus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 11:1-11

Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast. (Matteuse 11:11)

Mul on olnud raske usku tunnistada inimestele, kes on ilmselt minust haritumad ja edukamad. Kui mulle vastu vaieldi, sattusin segadusse ja mu jutt muutus segaseks. Kui ma ei leidnud kiiresti vastuargumente, siis lihtsalt lahkusin piinlikkust tundes. Pidasin end liiga piiratuks, et teistele Jeesusest rääkida. Ühel hommikul juhtusin lugema tänast kirjakohta ja see pani mind meelt muutma. Jeesus rõhutab siin, et meile annab väärtuse kuulumine taevariiki. Olin püüdnud inimese väärtuse hindamisel lähtuda maistest standarditest – haridusest, karjäärist ja varandusest. Just valed väärtused tegid raskeks Kristusest tunnistamise ning tekitasid alaväärsustunnet. Meie tõeline väärtus tuleneb sellest, mida Jeesus on meie heaks teinud, ja miski ei muuda seda. Jeesuse sõnadele toetumine annab meie sõnumile kaalu, olgu see mõeldud ükskõik kui haritud või edukale kuulajale.

Darlene J. Ellis (Oregon, USA)

PALVE:
Taevane Isa, aidaku Sinu armastus ja meie väärtus Jeesuses Kristuses julgelt kuulutada head sõnumit kõigile inimestele. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Elan Kristuses, kes on mind lunastanud.

PALVE TULIPUNKT:
ET NÄEKSIME INIMESTE VÄÄRTUST

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.