Tugevad juured

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Hesekiel 2:8 - 3:3

Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. (Psalm 1:1-2)

Meie piirkonda tabas orkaan Florence ning jättis jälje ka meie maja ees kasvavale tammepuule. Puu oli küljele kaldu ning selle juured olid osaliselt maast välja rebitud. Püüdsime teda tugede abil sirgeks ajada, kuid tugevamad tuuleiilid tegid selle töö keeruliseks. Umbes kolme kuu pärast hakkasid meie pingutused vilja kandma. Juured kinnitusid uuesti maapinda ning kadus vajadus tugede järele. Puu suutis seista omal jõul. See kogemus aitas mind mõista Jumala sõnasse juurdumise tähtsust igal päeval. Psalm 1 kutsub meid igapäevaselt uurima Jumala Seadust, et meie elu kannaks head vilja. Prohvet Hesekiel saab korralduse süüa rullraamatut, et toita ja kujundada Jumala rahvast. Vaimulikud praktikad on armuvahendid, mille abil me juurdume sügavale Jumala sõnasse. Ustav palve ja jumalateenistus toovad esile armu, mida vajame, et olla Jumala edukad kaastöölised. Siis oleme Jeesuse sõnade järgi need, kelle valgus paistab inimestele, et nad meie häid tegusid nähes ülistaksid Isa, kes on taevas. (Mt 5:16)

Judith Brown (Põhja-Carolina, USA)

PALVE:
Armuline Isa, õpeta meid järgima Sinu sõna alandlikult ja siiralt. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Pühakirja läbi juurdun Jumalasse.

PALVE TULIPUNKT:
ORKAANIDES KANNATANUD LINNAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.