Alandlikkus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Filiplastele 2:3-11

Ülbed silmad ja hooplev süda, õelate lamp, on patt. (Õpetussõnad 21:4)

Pärast vanaduspuhkusele jäämist olen leidnud enam aega Piibli lugemiseks. Mind paneb imestama, kuivõrd palju räägib Pühakiri alandlikkusest ning olen eneselt küsinud, kui sageli tuleb esile minu enda egoism ja enesekesksus? Uhkus on inimkonda kahjustanud algusest peale. Tarbimisühiskond surub meile pidevalt peale soove asjade, parema välimuse või sellega kaasneva staatuse järele. Kuivõrd erinev see on Jeesuse eluga võrreldes! Kuigi tema tulekut ennustati ette sadu aastaid, sündis see alandlikul viisil – laudas, ümbritsetuna koduloomadest. Tema alandlikku hoiakut väljendas ka õpilaste valik ning inimesed, kellega ta suhtles. See jätkus kuni tema maise elu lõpuni, kui ta oli valmis alluma taevase Isa tahtele, lastes end vangistada, piinata ja ristil surmata. See on eeskujuks meile kõigile. Kristus ei tulnud selleks, et lasta end teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! (Mt 20:28) Kristlastena oleme kutsutud tegema sedasama.

John D. Bown (Minnesota, USA)

PALVE:
Armas Issand, kui meie isekus võtab võimust, siis aita meid meenutada Jeesuse alandlikkust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Järgin Jeesuse eeskuju.

PALVE TULIPUNKT:
ET VABANEKSIME ISEKUSEST

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.