Puhkus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Markuse 6:30-46

Ja ta jättis nendega hüvasti ning läks mäele palvetama. (Markuse 6:46)

Tänapäeva kiirustavas ja lärmakas elukeskkonnas on vahel raske leida aega puhkuseks. Meid ümbritsevad mitmesugused inimlikud vajadused – vaimsed, füüsilised, emotsionaalsed ja suhetega seotud väljakutsed. Võime kergesti mattuda töökoorma alla, kui püüame kõiki maailma probleeme lahendada. Jeesus võttis vahel aja maha, et keskenduda suhtele taevase Isaga. Ta õpetas seda ka oma jüngritele. Markuse evangeeliumi 6. peatükis on juttu sellest, kuidas apostlid misjonireisile saadeti. Pärast tagasipöördumist võetakse aega puhkamiseks. Olen märganud, et mida vähem kasutan aega Jumalaga osaduses olemiseks, seda enam kannatan stressi ja väsimuse all. Kui peatun ja võtan aega puhkuseks ning osaduseks, saab mu vaim uue jõu Jumala teenimiseks. Issand õpetab mulle endiselt, et vaimseks ja füüsiliseks pingutuseks saan uut jõudu puhkuse läbi.

Kyle Bjerga (Illinois, USA)

PALVE:
Taevane Isa, aita meid järgida Jeesuse eeskuju, kes õpetas oma järgijatele puhkuse tähtsust. Aita meid olla regulaarselt osaduses Issandaga. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Püüan leida aega Jumalaga olemiseks.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KES EI OSKA PUHATA

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.