Viljad

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 13:6-9

Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! (Galaatlastele 6:9)

Pean tunnistama, et pastorina pole ma märganud erakordseid tulemusi ei oma jutlustel, leeritundidel, kodu- ja haiglakülastustel, raadio ja teleesinemistel, komiteede koosolekutel ega muudel ettevõtmistel. Ometi manitseb Jeesuse tähendamissõna viigipuust (Luuka 13. peatükk) meid olema viljakad ja tüdimatud heade tegude tegemisel. Sarnaselt viinamäe aednikule, kes soovis puule veel ühe aasta kinkida, oleme ka meie kutsutud olema kannatlikud ja järjekindlad tunnistajad ja Jeesuse jüngrid. Viljad ei pruugi ilmuda otsekohe. Üks minu kunagine õpilane tunnistas, et minu õpetus teda eriti ei köitnud, kuid täiskasvanuna luges ta õppematerjalid uuesti läbi ja mõistis viimaks kuuldu tähendust. Jumal kasutab meie tööd omal viisil ja ajal. Seda mõistis ka apostel Paulus, kes ütleb: “Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada.” (1Kr 3:6). Meilt oodatakse ustavust ja usaldust Püha Vaimu vastu, kes toob esile parimad viljad. Olgem püsivad Jumala riigi töös!

Elmer A. Dickson (Florida, USA)

PALVE:
Hea Jumal, täname Sind pääste eest ja kutse eest olla Sinu tunnistajad sõna ja teoga. Jeesuse Kristuse, meie Päästja nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal kasutab mu ustavat tunnistust.

PALVE TULIPUNKT:
KRISTUSE TUNNISTAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.