Tõotused

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Psalm 36:5-9

Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all. (Psalm 36:8)

Kui tulevik näib ebakindel ja ma ei tea, keda usaldada, tuletan meelde kolme tõotust Pühakirjast. Esiteks, Jumala armastus on kõikumatu. Meie suhted, positsioon ja töö võivad iga kell muutuda, kuid mistahes raskustes on Jumal oma igavese armastusega meiega. Teiseks, Jumala kaitse on kindel. Psalm 36:8 kinnitab, et Jumal on meie pelgupaik mistahes elutormides. Kui püsime tema lähedal, oleme alati kaitstud. Kolmandaks, Jumal kannab meie eest hoolt. Jeesus õpetab, et meie taevane Isa teab kõiki meie vajadusi (Mt 6:31-33). Olen seda kõike ise kogenud. Elu ei ole olnud alati kerge, kuid Jumal on oma tõotused ustavalt täitnud. Keset muutlikke olusid on see muutumatu tõde.

Adam Weber (Lõuna-Dakota, USA)

PALVE:
Armas Jumal, tänu Sinu tõotuste eest. Aita neile toetuda, kui tulevik näib ebakindel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal on alati ustav.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KEDA OOTAVAD EES MUUTUSED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.