Eeskuju

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Efeslastele 4:11-16

…vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus. (Efeslastele 4:15)

Kui olin lõpetanud oma ettekande eelkooli minevate laste vanematele, teatas väike Miriam oma emale, et talle meeldis see „jutlus“. Miriami isa on pastoriks kirikus, mille ruume kool kasutab. Lisaks tavaainetele loeme lastega piiblilugusid ja teeme söögipalveid – see peegeldab meie väärtusi. Eelkooli klassis on paarkümmend last ja vahel on raske korda hoida. Olen endalt küsinud, kui palju lapsed tegelikult omandavad ja kas olen teinud omalt poolt parima nende õpetamisel? Väikese Miriami ütlus aitas mul mõista, et nii meie käitumine, sõnad kui ka palved on osaks laste toomisel Jumala ligiolusse. Me teenime Jumalat igapäevase eluga, mis peaks andma eeskuju Jeesuse järgimisel. Kõik, mida teeme, peaks saama jutluseks. Meil on kõigil võimalus teenida Jumalat armastava sõna ja teoga.

Christine Roger (Illinois, USA)

PALVE:
Looja Jumal, aita meid usus kasvada ja saada Sinu armastuse eeskujudeks kaasinimestele. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Teenin Jumalat igapäevase tööga.

PALVE TULIPUNKT:
ÕPETAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.