Olulised sõnad

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 2. Timoteose 3:10-17

Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. (Johannese 6:63)

Olin kindel, et saan õppeaine läbimise eest väga hea hinde, sest olin kogu semestri jooksul hoolega õppinud ja aruteludes osalenud. Lootsin selle töö eest väärilist tasu, kuid mind tabas pettumus, kui minu lõpphindeks oli C. Olin segaduses ja pärisin juhendajalt aru. Tema võttis lahti ainekava, mis oli kunagi laiali jagatud, ja luges sealt ette seletuse. Nimelt arvestati iga minu loengusse hilinemine puudumiseks ja puudumised alandasid lõpphinnet. Muidugi olin sageli hiljaks jäänud ja see peegeldus nüüd hindes. Olin palju vaeva näinud ja väga pettunud, kuid see kogemus õpetas mind ainekavasid ja juhendeid hoolikalt lugema. Ülikool on ammu selja taga, kuid olen endiselt tähelepanelik oluliste paberite lugemisel. Eriti oluline on see, mis kirjas Piiblis. See on Jumala enese sõnum, mis on lugemiseks ja ellu rakendamiseks. Sellest sõltub meie elutee.

Aaron Caruso (Connecticut, USA)

PALVE:
Armas Jumal, uuenda me vaim igal päeval oma sõna ja Püha Vaimu väe läbi, et meie elu oleks väärikas. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumala sõna on juhend eluks.

PALVE TULIPUNKT:
ÜLIKOOLIDE ÕPPEJÕUD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.