Palvejõud

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Johannese 20:24-29

Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. (Heebrealastele 11:1)

Ühel pühapäeval kuulasime kirikus jutlust, mis rõhutas, et usk võidab hirmu. See tõde sai elavaks meie pere jaoks raskel ajal. Ühel päeval saime tütrelt äreva kõne. Selgus, et meie neljaaastane lapselaps Esteban oli viidud haiglasse maksapuudulikkuse tõttu. Arstid pidasid võimalikuks, et laps vajab organisiirdamist. Meid kõiki halvas hirm, kuid püüdsime siiski ühendada jõud, et palves Jumala abile loota. Uskusime kindlalt, et Jumalale pole miski võimatu ja ta tuleb selles olukorras imeliselt appi. Astusime hirmule usus vastu ja abi ei jäänud tulemata. Täna võime rõõmustada ja Jumalat tänada Estebani täieliku tervenemise eest.

Vidal Cruz Rosado (Puerto Rico)

PALVE:
Halastaja Jumal, kinnita meid oma armu läbi, kui palvetame Jeesuse eeskujul: “Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]” (Mt 6:9-13).

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal aitab hirmud ületada.

PALVE TULIPUNKT:
LAPSED, KES VAJAVAD ORGANISIIRDAMIST

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.