Kaastunne

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 4:1-11

Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. (Matteuse 4:11)

Olen algklasside õpetaja ja mitmel aastal oli mu võimalus anda tunde samas klassiruumis, kus ma ise kolmandas klassis õppisin. Alustasin kooliaastat sellega, et näitasin lastele oma kunagist klassipilti ja rääkisin neile, millised olid koolipingid ja kuidas me vanale tahvlile kriidiga kirjutasime. See aitas lastel maha rahuneda, eriti meie kooli tulnud uutel õpilastel. Nad mõistsid, et mul on nendega väga sarnased kogemused uue klassi ja õpetajaga kohanemisel. Kristlastena teame, et Jeesusele on tuntud kõik meie vajadused ja emotsioonid. Mulle isiklikult on väga rahustav teada, et pole ühtki minu rõõmu või katsumust, mida Jumal ei mõistaks. Ta saatis oma Poja just selleks, et meil oleks eeskuju. Pühakiri aitab mõista meie Issanda kogemusi: kiusatusi, nälga, üksindust, leina, pettumusi ja füüsilist valu, aga ka armastust, rõõmu, rahu ja hingelist tasakaalu. Me teenime kaastundlikku Jumalat.

Sally Hassler (Indiana, USA)

PALVE:
Armas Issand, on imeline teada, et mõistad meie inimlikku olukorda. Aita meid olla osavõtlikud kaasinimeste vajaduste suhtes. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Püüan olla ligimeste suhtes osavõtlikum.

PALVE TULIPUNKT:
ÕPETAJAD JA ÕPILASED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.