Uus elu

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Psalm 51:13-17

Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal. (Psalm 51:19)

Tänane kirjakoht toob esile kuningas Taaveti südamevalu, kes mõistis oma süüteo tõsidust. Ta oli kõrvaldanud Uurija ja rikkunud abielu tema naise Batsebaga. Prohvet Naatan ei jäta Taavetit manitsemata (2Sm 11-12). Taaveti süda oli ilmselt murtud. Ta mõistis, et oli raskelt patustanud oma Jumala vastu, mis pidi tooma kaasa tagajärjed. Jumal oma halastuses kuulis Taaveti palvet ning andestas. Tajusin oma pattude koormat 2007. aastal, kui sain 21. Otsustasin minna kirikusse, et Jumalaga lepitust leida. Iga sõna pastori jutluses näis olevat suunatud isiklikult minule ning mu elus toimus tõeline pööre. Masendus asendus rõõmu ja Jumala armastusega. Kuningas Taaveti lugu näitab, et keegi meist pole sedavõrd langenud, et Jumal ei suudaks meie elu muuta.

Albert Dob (Bukarest, Rumeenia)

PALVE:
Taevane Isa, tänu Sinu armu eest, mis ehitab meie elu taas üles. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumala armastus toob ellu pöörde.

PALVE TULIPUNKT:
JUMALAST KAUGENENUD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.