Innukus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 12:9-13

Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! (Roomlastele 12:11)

Noor pere kogunes ristimistalituseks altari juurde. Ristimiskivi ümber seisid kaks vanemat beebiga ning nende 4-aastane tütar Sydney. Ma esitasin neile ristimistõotuse kohta käivad küsimused, mis eeldasid jaatavat vastust. Vanemad vastasid kõigepealt, aga nende järel hüüdis omalt poolt väike Sydney: “Mina ka!” Kogudus oli lapse entusiasmist rõõmsalt üllatunud, aga mind pani tema aktiivne osalemine mõtlema. Kuidas me väljendame oma soovi Kristust järgida ja kuidas sellega kaasnev rõõm välja paistab? Tänases kirjakohas innustab Paulus roomlasi olema tulised Issanda teenimises. Meid kutsutakse kogema rõõmu, mille annab elu koos Kristusega. Andkem siis omalt poolt märku oma tänulikkusest ja pühendumisest!

Jim Bell (Põhja-Carolina, USA)

PALVE:
Armas Jumal, tänu nende eest, kes Sind innukalt teenivad. Palvetagem Jeesuse õpetatud palvet: „Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]” (Mt 6:9-13)

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal julgustab mind lähedaste kaudu.

PALVE TULIPUNKT:
VENNAD JA ÕED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.