Palvejõud

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 8:26-28

Tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! (1. Tessalooniklastele 5:18)

Olin sattunud elus sedavõrd pingelisse olukorda, et ei suutnud enam öösiti magada. Alustasin iga päeva murega oma tuleviku pärast. Püüdsin hirmudele mitte mõelda, kuid see ei aidanud. Minu lähikonnas polnud paraku kedagi, kellega koormat jagada või nõu küsida. Jäi üle vaid palves Jumala poole pöörduda. Põlvitasin päevast päeva ja palusin Jumala sekkumist. Alguses ei suutnud ma pisaraid tagasi hoida ja oma muret sõnastada, kuid aja jooksul hakkasin end paremini tundma ja oma olukorda ning tundeid selgemalt hindama. Probleemid ei lahenenud päevapealt, kuid ma vabanesin halvavast hirmust. Täna võin kinnitada, et kogetud raskused on minu usaldust Jumala vastu tugevdanud, palved on mind kartusest vabastanud. Mistahes olukorras on meil võimalus pöörduda tema poole, kes on meie usu alustaja ja täidesaatja. (Hb 12:2)

Keren Philips (Karnataka, India)

PALVE:
Armas Jumal, anna meile jõudu palvetada ja Sind usaldada välistele olukordadele vaatamata. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal kuuleb mind alati.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KELLEL POLE SÕPRU

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.